Obowiązki wynikające z Rozporządzenia UE ws. rtęci

Obowiązki wynikające z Rozporządzenia UE ws. rtęci

1 stycznia 2019 r. wszedł w życie obowiązek instalacji separatorów amalgamatu w gabinetach stomatologicznych, określony przepisem art.10 ust.4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.

Do ostatnich godzin 2018 roku, środowisko lekarzy dentystów oczekiwało zajęcia przez Ministra Zdrowia oficjalnego stanowiska w sprawie zgłaszanych przez NRL wątpliwości dotyczących możliwości jednolitego wykonania tego obowiązku. Wobec braku komunikatu ze strony Ministerstwa, niezbędne jest podjęcie przez NRL odpowiednich działań, o których poinformujemy w osobnej wiadomości w dniu 4 stycznia br.

Prezes NRL A. Matyja, Wiceprezes NRL A. Cisło

Źródło: https://www.nil.org.pl/aktualnosci/obowiazki-wynikajace-z-rozporzadzenia-ue-ws.-rteci

Dodaj komentarz